Til institutioner

Sæt mad og måltider på den pædagogiske dagsorden

Mad og måltider i dagsinstitutioner

Nærende og mættende måltider er vigtige for børns trivsel – men ernæring er ikke alt. Det er præcis lige så vigtigt, at børn støttes i at få et sundt og naturligt forhold til mad, spisning og sundhed. Her spiller voksne, der spiser sammen med børn, en vigtig rolle.

Som pædagogisk personale i en daginstitution tilbringer I mange timer sammen med børnene, og I spiser mange af jeres måltider i fællesskab. I er derfor vigtige rollemodeller, og kvaliteten af institutionens måltidskultur har stor betydning, når det kommer til dannelsen af børnenes mad- og måltidsvaner.

Jeg tilbyder oplæg, workshops og faglig sparring, som gør jer skarpe på, hvordan I ønsker at arbejde pædagogisk med mad- og måltider, og jeg hjælper jer med at finde vejen dertil.

Jeg anbefaler, at I booker mig til et forløb på to eller tre oplæg af to timers varighed eller til en hel temadag. Men jeg kommer også gerne ud og holder et enkelt foredrag. Det endelige indhold og forløb skræddersyer vi sammen, så det bedst muligt passer til jeres behov og ønsker.

Måltidet som læringsrum

Oplæg og workshops

Måltidet er et helt unikt rum, som har et stort potentiale for pædagogisk arbejde, læring og dannelse. Læring om madens smage og konsistenser, madens oprindelse og tilblivelse, madtraditioner og -kulturer samt måltidets sociale spilleregler er med til at danne et vigtigt grundlag, som har betydning for børnenes maddannelse, madglæde og madmod. Samtidig åbner arbejdet med mad og måltider for rige muligheder for at komme omkring de pædagogiske læreplanstemaer. Og ikke mindst muligheder for at have hyggelige stunder og nærværende samtaler børn og voksne imellem.

Jeg tilbyder oplæg og workshops, som gør jer skarpe på, hvordan I ønsker at arbejde pædagogisk med mad- og måltider, og jeg hjælper jer med at finde vejen dertil.

Vi arbejder blandt andet med

hvordan I kan skabe rammer, der understøtter måltider, hvor nærvær, gode madoplevelser, maddannelse og læring er i højsædet

hvordan I kan optræde som professionelle rollemodeller, der arbejder pædagogisk med mad og måltider

hvordan I kan støtte børnene i at få et sundt og naturligt forhold til mad og spisning

hvordan I kan sikre et godt samarbejde mellem stuerne og køkkenet (for institutioner med madordning)

hvordan I kan sikre et godt forældresamarbejde omkring mad og måltider.Anbefalinger for mad i dagsinstitutioner

Ernæringsfaglige oplæg

Hvis jeres institution har en madordning, kan jeg hjælpe jer med at sikre, at maden lever op til de officielle anbefalinger for sund mad i daginstitutioner. Jeg oversætter anbefalingerne, så de bliver mere spiselige og nemmere for jer at bruge i den daglige planlægning og madlavning. Uden forbud og løftede pegefingre. Med fokus på gode smagsoplevelser, friske råvarer, nærværende måltider, madmod og maddannelse kommer vi længst i arbejdet med at støtte børn i at få sunde mad- og måltidsvaner.

I institutioner med madpakkeordning kan det også være rart for personalet at kende de officielle anbefalinger for mad til børn. Det kan blandt andet være gavnligt i situationer, hvor forældre efterspørger gode råd om, hvad madpakken skal indeholde.

Jeg tilbyder enten individuel undervisning af køkkenpersonalet eller oplæg for hele personalegruppen.

Oplæggene kan blandt andet handle om

hvordan de officielle anbefalinger for sund mad i daginstitutioner lyder, og hvordan de kan omsættes til praksis

hvordan I kan lave mad, der pirrer børnenes nysgerrighed og madmod

hvordan køkkenet kan sikre et godt samarbejde med stuerne og forældrene

hvordan børnene kan indgå i madlavningen og andre madrelaterede aktiviteter.

En fælles vision for måltidspædagogikken

Mad- og måltidspolitik

Når I er blevet bevidste om, hvordan I ønsker at arbejde pædagogisk med mad og måltider, er det en fordel at nedskrive det i en mad- og måltidspolitik. Den kan fungere som et redskab, der gør det nemmere for jer at sikre, at der er overensstemmelse mellem jeres visioner og praksisser. Samtidig kan den sikre, at I arbejder med mad og måltider ud fra samme faglige ståsted, så der er en rød tråd gennem hele institutionen.

En mad- og måltidspolitik er også et godt redskab til at styrke det gode forældresamarbejde omkring børnenes mad- og måltider, fordi I kan aftale rammerne for, hvordan I ønsker at inddrage forældrene, og fordi forældrene kan læse om jeres visioner og principper for, hvordan børn og voksne er sammen om maden.

Jeg kan tilbyde at stå for udarbejdelsen af jeres mad- og måltidspolitik eller yde faglig sparring undervejs i jeres egen udarbejdelse.

En mad- og måltidspolitik kan blandt andet indeholde aftaler om

hvordan I vil sikre, at maden lever op til de officielle anbefalinger for sund mad i daginstitutioner (for institutioner med madordning)

hvordan I vil fejre fødselsdage, højtider mm.

hvordan de konkrete rammer for måltidet skal være

hvordan I vil arbejde pædagogisk med måltidet med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer

hvordan I vil støtte børnenes maddannelse, madmod og madglæde.

Det gode forældresamarbejde

Oplæg på forældremøder

Børnenes mad- og måltidsoplevelser i institutionen spiller en vigtig rolle i deres dag, og det er derfor betydningsfuldt for forældrene at have indblik i. God dialog og samarbejde omkring børnenes mad- og måltider kan være med til at skabe en rød tråd mellem børnenes oplevelser i institutionen og i hjemmet. Det vil skabe de bedste rammer for, at børnene udvikler gode mad- og måltidsvaner.

Det har derfor stor værdi at bygge bro mellem institutionen og børnenes hjem. Jeg hjælper jer med at bygge denne bro ved at tilbyde oplæg på forældremøder.

Oplæggene kan blandt andet handle om

hvordan institutionen arbejder med maddannelse og madmod, og hvordan forældrene kan støtte op om dette derhjemme

hvordan forældrene kan støtte børnene i at få et sundt og naturligt forhold til mad og spisning

hvordan de officielle anbefalinger for mad i daginstitutioner lyder

hvordan gode og nærende madpakker kan se ud.